Veškeré ubytování v itineráři je dvou lůžkové, a to jak s oddělenými postelemi, tak i s manželskými postelemi.
Jídla uvedená v itineráři a místní balená voda zahrnutá ve stravě.
Transport z a na letiště a ostatní transport.
Pro Kilimandžáro: služby profesionálního, licencovaného a anglicky mluvícího průvodce, kuchaře a odpovídající počet nosičů přenášejících zavazadla, jídlo a vodu.
Pro safari: služby profesionálního, licencovaného a anglicky mluvícího průvodce a kuchaře.
Poplatky za vstupy do národních parků a všechny daně zahrnuté v ceně.

Co není zahrnuto v ceně:

Poplatky za pas a víza, nadměrná zavazadla, cestovní pojištění, letenky a letecká daň, osobní útrata za nápoje, prádelnu, poplatky za telefon a spropitné

Objednávky a platby

Při rezervaci je třeba složit zálohu ve výši 30 % na osobu. Zbytek ceny zájezdu je splatný 90 dní před datem odjezdu. Mezi přijímané způsoby platby v naší rezervační kanceláři patří bankovní převod nebo platba kreditní kartou. Při platbě kreditní/debetní kartou se účtuje příplatek ve výši 4 %. Pokud to bude možné, vyhovíme vám při rezervaci na poslední chvíli.

Zrušení služby

Každé zrušení služby před příjezdem musí být podáno písemně. Malaika Travel si bude účtovat procenta za zrušenou službu v závislosti na časovém období, kdy bude požadavek na zrušení doručen. Výše poplatku:

91 dní a více před odjezdem: poplatek za zrušení je 100% depozitu
90 až 61 dní před odjezdem: 50% z celkové částky
60 až 46 dní před odjezdem: z celkové částky
45 dní a méně před odjezdem: z celkové částky

Storno poplatek je účtován při zrušení méně než 90 dní před odjezdem. Mohou vám být účtovány také poplatky za hotel, letenky a všechny služby, které jsou nad rámec.

Doporučujeme si zajistit cestovní pojištění.

 

Objednání v zastoupení a souhlas

Osoba, která s námi uzavře objednávku, se zavazuje, že má právo a souhlas jednat za osoby, které jsou uvedeny v objednávce.
Zavazuje se také, že všichni lidé v objednávce byli seznámeni se smluvními podmínkami.

Úpravy služeb

Malaika Travel si stanoví právo změnit itinerář jakékoli služby, pokud se změní podmínky pro cestování v závislosti na počasí, nebo v případě jakéhokoli rizika a událostí, které nemůžeme ovlivnit.

Právo na subdodavatele

Malaika Travel má právo podle vlastního uvážení zadat jakoukoli ze svých služeb třetí straně.

Ubytování

Ubytování se může kdykoliv změnit z důvodu nepředvídatelných okolností, které Malaika Travel nemůže ovlivnit. Bude vynaloženo veškeré úsilí, aby vše proběhlo podle plánu. Přesto mohou nastat změny i ve finálním itineráři.

Zavazadla

Za zavazadla a osobní věci jsou po celou dobu zodpovědní jejich majitelé. Na veškeré lety mohou platit omezení hmotnosti zavazadel; podrobnosti budou uvedeny ve vašem itineráři.

Zvýšení ceny

Ceny za služby se mohou změnit v závislosti na cenách parku, ubytování, změnách v daňovém systému vlády a změnách cen, které nejsou pod naší kontrolou.

Nárok na vrácení peněz

S výjimkou ověřitelných polehčujících okolností se náhrady za zmeškané zájezdy nevrací. Pokud zrušíte právě probíhající službu, nebudou vám vráceny žádné peníze. Podívejte se prosím na naše Limity odpovědnosti. Aby mohly být prokazatelné nároky zváženy, musí být doručeny písemně do 45 dnů od ukončení služby a musí k nim být připojeno podpůrné prohlášení cestovní kanceláře ověřující nárok.

Odpovědnosti Malaika travel

Zaměstnanci Malaika travel nevlastní ani neprovozují žádnou entitu, která má nebo poskytuje zboží nebo služby pro vaši cestu, včetně například ubytovacích zařízení, přepravních společností. Společnost nevlastní ani různé subjekty, které mohou být přidruženy k Malaika Travel a které mohou používat jméno Malaika Travel, např. průvodce, poskytovatele stravovacích a nápojových služeb, dodavatelé vybavení atd. V důsledku toho společnost Malaika travel neodpovídá za žádnou nedbalost nebo úmysl jednání nebo nečinnost jakékoli osoby nebo subjektu, které nevlastní nebo nekontroluje, ani za jakýkoli čin nebo nečinnost jakékoli jiné třetí strany, která není pod její kontrolou.

Kromě toho a bez omezení společnost Malaika Travel nenese odpovědnost za jakékoli zranění, ztrátu, smrt, nepříjemnosti, zpoždění nebo poškození osobního majetku v souvislosti s poskytováním jakéhokoli zboží nebo služeb, ať už jsou způsobeny mimo jiné zásahy vyšší moci nebo vyšší mocí (nemoc, válečné činy, občanské nepokoje, povstání nebo vzpoura, zvířata, stávky nebo jiné pracovní aktivity, kriminální nebo teroristické aktivity jakéhokoli druhu, nadměrné rezervace nebo snížení kvality služeb, nadměrné rezervace nebo snížení kvality ubytování, otrava jídlem, mechanické nebo jiné selhání letadla nebo jiného dopravního prostředku nebo selhání jakéhokoli dopravního mechanismu v době příletu nebo odletu).